Regulamin Sesji 

  1. Cel i charakter sesji: Sesje psychobiologiczne są metodą uzdrawiania poprzez świadomość i uwalnianie emocji. Przebieg sesji jest oparty na holistycznym podejściu do zdrowia i dobrostanu. Ważne jest zrozumienie, że sesje psychobiologiczne nie są klasyczną terapią, ale mogą uzupełniać istniejące terapie i procesy lecznicze. Sesje oparte na innych oferowanych przeze mnie metodykach również opierają się na pracy ze świadomością oraz podświadomością. Wymagają od Klienta wzięcia odpowiedzialności za proces przy moim wsparciu.
  2. Wykluczenia dotyczące sesji: Zastrzegam sobie prawo do odmowy prowadzenia sesji z osobami, które zażywają leki psychoaktywne, mają głębokie stany depresyjne, zdiagnozowane choroby takie jak schizofrenia, oraz inne, które mogą wykluczać korzystanie z sesji psychobiologicznych. Mogę również odmówić sesji w przypadku, gdy Klient wykazuje agresywne lub niekulturalne zachowanie.
  3. Odpowiedzialność za informacje medyczne: Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikające z braku lub niewłaściwego ujawnienia przez Klienta informacji dotyczących diagnoz medycznych, zażywanych leków lub innych istotnych informacji dotyczących stanu zdrowia.
  4. Uzupełnienie terapii medycznej: Sesje psychobiologiczne mogą stanowić uzupełnienie leczenia medycznego, ale nie zastępują profesjonalnej terapii medycznej. Klient powinien kontynuować wszelkie zalecenia i terapie przepisane przez lekarza lub specjalistę medycznego.
  5. Proces oczyszczania i dolegliwości: W trakcie sesji psychobiologicznych, możliwe są dolegliwości związane z procesem oczyszczania, takie jak zmęczenie, biegunka, gorączka, ból głowy lub inne somatyczne objawy. Warto mieć świadomość, że są to naturalne reakcje organizmu, które zazwyczaj ustępują w ciągu kilku dni po sesji.
  6. Bezpieczeństwo podczas sesji: Klient zobowiązuje się do nieprowadzenia pojazdu w trakcie sesji. Ważne jest zapewnienie własnego bezpieczeństwa.
  7. Prywatność i koncentracja podczas sesji: Aby zapewnić efektywność sesji, Klient zobowiązany jest do tego, aby podczas sesji nie było żadnych osób trzecich w pomieszczeniu i nie było żadnych zakłóceń. Sesje wymagają pełnej uwagi i skoncentrowania, dlatego ważne jest, aby stworzyć sprzyjające warunki dla procesu.
  8. Nagrywanie i udostępnianie sesji: Klient nie ma prawa nagrywać sesji bez uprzedniej zgody. Materiały dostarczane przeze mnie, takie jak nagrania audio czy teksty, są objęte prawami autorskimi i nie zezwala się na ich rozpowszechnianie bez pisemnej zgody.
  9. Faktury i płatności: Wystawiam faktury na sesje, jeśli Klient wyrazi taką potrzebę. W celu wystawienia faktury, Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane do faktury przed dokonaniem płatności. Płatność za sesję należy uregulować przed jej rozpoczęciem.
  10. Informacje dodatkowe: Prowadzę działalność gospodarczą zwolnioną z VAT.

Przed rozpoczęciem sesji, Klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem i wyrazić swoją zgodę na przestrzeganie jego postanowień.