Style przywiązania w relacjach

Klucz do zrozumienia siebie i partnera

Styl przywiązania to termin, który odnosi się do naszych tendencji i zachowań w relacjach bliskich, zwłaszcza w kontekście romantycznym. To, jak doświadczaliśmy przywiązania w dzieciństwie, ma wpływ na to, jak budujemy relacje w dorosłym życiu. Zrozumienie swojego stylu przywiązania i stylu partnera może być kluczowe dla budowania zdrowych i satysfakcjonujących relacji. Dlatego warto bliżej przyjrzeć się trzem głównym stylom przywiązania: bezpiecznemu, unikającemu i  zależnemu/lękowemu.

Bezpieczny styl przywiązania:

Cechy:

 • Ufność: Ludzie o bezpiecznym stylu przywiązania ufają sobie i swoim partnerom.
 • Samodzielność: Potrafią być zarówno blisko, jak i w niezależności.
 • Zdolność do zrozumienia: Rozumieją swoje potrzeby i potrzeby partnera.

Wpływ na relacje: Osoby z bezpiecznym stylem przywiązania łatwo budują trwałe i zdrowe relacje. Są otwarte na bliskość emocjonalną, a zarazem szanują granice własne i partnera.

Unikający styl przywiązania:

Cechy:

 • Unikanie bliskości: Trudność w otwieraniu się emocjonalnie i tworzeniu głębokich więzi.
 • Niechęć do zależności: Unikają zależności emocjonalnej, bojąc się utraty niezależności.

Wpływ na relacje: Osoby o unikającym stylu mają trudności w budowaniu głębokich relacji. Mogą sprawiać wrażenie chłodnych czy zdystansowanych, nawet jeśli w rzeczywistości pragną bliskości.

Zależny/lękowy styl przywiązania:

Cechy:

 • Silne pragnienie bliskości: Chęć ciągłego utrzymywania bliskości z partnerem.
 • Obawa o odrzucenie: Silne lęki związane z możliwością odrzucenia przez partnera.
 • Wysoka zależność: Silna potrzeba potwierdzania uczuć i wsparcia ze strony partnera.

Wpływ na relacje: Osoby o zależnym stylu przywiązania mogą wydawać się zbyt potrzebujące i wymagające, co może prowadzić do konfliktów w relacjach.

Jak zrozumieć i rozwijać styl przywiązania:

 1. Samorozpoznanie: Zidentyfikuj swój własny styl przywiązania. Czy masz otwartość na bliskość, unikasz jej czy może doświadczasz jej z nadmierną potrzebą zależności?

 2. Komunikacja: Rozmawiaj ze swoim partnerem o waszych stylach przywiązania. Zrozumienie nawzajem może pomóc w budowaniu silniejszej więzi.

 3. Praca nad sobą: Jeśli dostrzeżesz, że Twój styl przywiązania powoduje trudności w relacjach, pracuj nad sobą. Terapia czy wsparcie psychologiczne mogą być pomocne.

 4. Rozwijanie bezpiecznego przywiązania: Dąż do bezpiecznego stylu przywiązania, który uwzględnia zarówno Twoje potrzeby, jak i potrzeby partnera. Rozwijaj zdolność do bliskości, zachowując jednocześnie autonomię.

 5. Zrozumienie przeszłości: Refleksja nad tym, jakie doświadczenia przywiązania masz zaprogramowane z dzieciństwa, może pomóc w zrozumieniu źródeł obecnych wzorców.

Rozumienie stylu przywiązania jest kluczowe dla budowania trwałych, satysfakcjonujących relacji. Praca nad sobą i otwartość na rozmowę z partnerem mogą prowadzić do głębokiego zrozumienia siebie nawzajem, co z kolei sprzyja budowaniu zdrowych więzi emocjonalnych.

Każda osoba może również w określonych sytuacjach przełączać się ze stylu bezpiecznego w te pozabezpieczne. Warto jednak świadomie uznać to, że pod wpływem silnych emocji nasze schematy biorą górę. Żaden styl przywiązania nie jest nam nadany na zawsze stąd tak ważne jest obserwowanie i rozumienie siebie.